نحوه سیمی کردن دفترها

قرار دادن فنر سیمی در سوراخ‌های دفتر

 1. کاغذهای پانچ شده را دسته کنین و روی لبه میز بگذارید به طوری که زیر سوراخ‌ها فضای خالی باشد و از لبه‌ی میز بیرون زده باشد.
 2. چک کنید که جهت کاغذها درست باشه. قسمت بالای کاغذها باید سمت راست قرار بگیرد. در دفترهای نقطه‌ای سر و ته بودن کاغذ مشکل‌ساز نیست ولی در دفترهای شطرنجی برعکس بودن علامت‌های کامپیوتری مسئله‌ساز است و باید طبق تصویر باشد تا اپ موبایل درست کار کند.
 3. جلد روی دفتر را به صورت صحیح روی کاغذ ها قرار دهید. بالای جلد باید سمت راست باشد و سوراخ های جلد روی سوراخها کاغذ قرار بگیرد.
 4. جلد پشت دفتر رو به صورت پشت و رو ولی در جهت صحیح روی جلد روی دفتر بگذارید. باز هم قسمت بالای جلد باید سمت راست قرار بگیرد و سوراخ‌های جلد پشت بر روی سوراخ های جلد رو منطبق باشد.
 5. جلد پشت را یک سوراخ به سمت چپ بکشید تا سوراخ اول فقط شامل جلد رو و کاغذها باشد.
 6. با قرار دادن سر انگشت شست بین حلقه اول و دو فاصله بندازید. دقت کنید که سیمی فنر کج نشود و فقط از انعطاف فنر استفاده کنید.
 7. با کمی تکان دادن دفتر و بازی کردن با فنر سعی کنید فنر سیمی را داخل سوراخ اول از سمت راست بچرخانید.
 8. سوراخ دوم و سوم  و بقیه رو هم به همین ترتیب با رد کردن فنر سیمی از سوراخ‌ها انجام دهید.
 9. بعد از رد کردن سیمی از همه سوراخ ها جلد پشت رو برگردانید تا دفتر به حالت بسته در بیاید. توجه داشته باشید که فنر سیمی با توجه به مقدار کاغذ و تعداد سوراخ‌ها برش خورده و نیازی به برش مجدد نیست.

خم کردن سر و ته فنر سیمی

قبل از به خم کردن سر و ته فنر سیمی به سه نکته توجه کنید: 

یک) خم کردن سیمی برای جلو گیری از خارج شدن فنر از سوراخ‌های جلد انجام  می شود. به طوری که با باز و بسته شدن دفتر، فنر درون سوراخ‌ها نچرخد و خارج نشود.

دو) قطر سوراخ دفتر کمتر از ۳ میلیمتر است. به همین دلیل لازم نیست قسمت خم شده فنر بیشتر از ۳ میلیمتر باشد. کوتاه بودن قسمت خم شده باعث می‌شود وقتی  ۳۶۰ درجه باز شده جلدها بدون مزاحت درست پشت هم قرار گیرند.

سه) هر چه خم شدگی سر و ته فنر به زاویه نزدیکتر و از انهنای دور تر باشد. دفتر زیباتر و مینیمال تری خواهید داشت. در اینجا سعی می کنیم این کار نسبتا ساده را با استفاده از سه وسیله آموزش دهیم تا با توجه به وسیله ای که در دسترس شماست این کار را انجام دهید. 

۱. بهترین روش، استفاده از دم باریک

۱. ابتدا فنر را آنقدر بچرخانید تا سر و ته آن در دورترین نقطه از دفتر قرار بگیرند.

۲. با نوک انگشتان دست راست آخرین حلقه سمت چپ سیمی را بگیرید.

۳. با دست دیگر دم باریک را بگیرید و با نوک آن دو تا سه میلیمتر از سر فنر را نگه دارید.

۴. حالا انگشت اشاره دست راست که سیمی را نگه داشته را کم بالا بیاورید و به سر دم باریک نزدیک کنید.

۵. با چرخاندن دمباریک و نگه داشتن فنر سیمی دو تا سه میلیمتر از سر آن را خم کنید به طوری که زاویه ۹۰ درجه بسازد.

۶. حالا طرف دیگر دفتر را با پشت و رو کردن آن و تکرار مراحل بالا انجام دهید تا دفتر شما آماده استفاده شود.

۲. نتیجه عالی با سیمی چین

۱. ابتدا فنر را آنقدر بچرخانید تا سر و ته آن در دورترین نقطه از دفتر قرار بگیرند.

۲. با نوک انگشتان دست راست آخرین حلقه سمت چپ سیمی را بگیرید.

۳. با دست دیگر سیم چین را بگیرید و با آن دو تا سه میلیمتر پایین تر از سر فنر را نگه دارید.

۴. حالا انگشت اشاره دست راست که سیمی نگه داشته را کم بالا بیاورید و به سیم چین نزدیک کنید.

۵. با چرخاندن سیم چین و نگه داشتن فنر سیمی دو تا سه میلیمتر از سر آن را خم کنید به طوری که زاویه ۹۰ درجه بسازد.

۶. حالا طرف دیگر دفتر را با پشت و رو کردن آن و تکرار مراحل بالا انجام دهید تا دفتر شما آماده استفاده شود.

۳. نتیجه قابل قبول با انبردست

۱. ابتدا فنر را آنقدر بچرخانید تا سر و ته آن در دورترین نقطه از دفتر قرار بگیرند.

۲. با نوک انگشتان دست راست آخرین حلقه سمت چپ سیمی را بگیرید.

۳. با دست دیگر انبردست را بگیرید و دو تا سه میلیمتر پایین‌تر از سر فنر را نگه دارید.

۴. حالا انگشت اشاره دست راست که سیمی را نگه داشته را کم بالا بیاورید و به انبردست نزدیک کنید.

۵. با چرخاندن انبردست و نگه داشتن فنر سیمی دو تا سه میلیمتر از سر آن را خم کنید به طوری که زاویه ۹۰ درجه بسازد.

۶. حالا طرف دیگر دفتر را با پشت و رو کردن آن و تکرار مراحل بالا انجام دهید تا دفتر شما آماده استفاده شود.

۴. چنگال، در درست رس ولی کمی سخت

 1. برای تمیزتر خم کردن ابتدا و انتهای فنر سیمی از یک چنگال کوچیک میوه خوری کمک برگیرن. از سمی چین هم برای این کار می تشه استفاده کرد. اینجا روش خم کردن با استفاده از سمی چین توضیح داده شده.
 2.  ابتدا فنر را آنقدر بچرخانید تا سر و ته آن در دورترین نقطه از دفتر قرار بگیرند.
 3. در حالی که انحنای چنگال رو به پایین است انتهای فنر سیمی را در اولین شکاف از سمت راست چنگار قرار دهید. 
 4. فنر سیمی باید تا انتهای شکاف چنگال جلو رود به طوری که دیگر جای بازی نداشته باشد.
 5. با چرخاندن چنگال زاویه ای که آن با فنر سیمی می  سازد را به ۹۰ درجه برسانید. برای این کار لازم هست که نوک شاخه سمت راست چنگال وارد میانه دسته کاغذ های دفتر شود.
 6. فقط ۲ تا ۳ میلی متر از فنر سیم کافی است تا از شکاف چنگال بیرون آمده باشد. با تکان دادن چنگال و چرخاندن سیمی در دفتر این مقدار را تنظیم کنید
 7. حالا با دست سمت راست آخرین حلقه فنر سیمی را از پایین نگه داشته و چنگال را بچرخوانید به طوری که همان ۲  ۳ میلیمتر سیمی  بیرون آمده از شکاف کج شده و زاویه بسازد. 
 8. این زاویه به ۹۰ درجه نخواهد رسید ولی برای جلوگیری از رد شدن فنر سیمی از سوراخ جلد کافی خواهد بود.
 9. حال طرف دیگر دفتر را با پشت و رو کردن آن انجام دهید تا دفتر شما آماده استفاده شود.