کرپین چیست؟

طرح ها

همه چیز از یک پروژه دانشگاهی شروع شد. در کلاس توسعه محصول جدید، رشته مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، که البته پروژه کرپین نمره کامل را گرفت ولی همچنان ادامه پیدا کرد. کرپین در واقع یک جور تخته اعلانات شخصی است. جایی برای نصب کاغذ یادداشتها، نقاشی ها، برنامه کلاسها و امتحانات و یا حتی چیز هایی سنگین تر. چیزهایی که ارزش بیشتری نسبت به کاغذهای روی میزمان دارند. چیزهایی که نمی خواهیم یا نباید زیر روزمرگی ها گم شوند.

ایده کاغذ زدن به دیوار را ما ابداع نکرده ایم، ایده ما، که نامش را کرپین گذاشته ایم، فقط این کار را راحت تر و زیباتر انجام می دهد. کرپین ها قطعات هستند از جنس فوم، که به شکلهایی زیبا در طرح ها و رنگهای متفاوت بریده شده اند و با چسب مخصوصی به دیوار چسبانده می شوند تا کاغذ ها با استفاده از سوزن به آنها متصل شوند. چسب مخصوص با دیوار ها مهربان تر رفتار می کند، سوراخ و زخمی نمی کند و اگر لازم شد به سادگی تغییر مکان می دهد و همیشگی نیست. برای اطمینان از کنده نشدن گچ دیوار بهتر است قطعات چسبانده شده را قبل از جدا کردن از دیوار کمی بچرخانید. این قطعه های فومی همراه با خلاقیت شما در ترکیب طرح ها و رنگ های متفاوت، در کنار استفاده ای که در نصب کاغذ به دیوار دارند، اتاق شما را به سلیقه خودتان زیباتر می کنند.

سادگی استفاده از سوزن باعث شد تا برای اتصال کاغذها به فوم از آن استفاده کنیم. ولی نگرانی ما در استفاده از سوزن، احتمال گم شدن آن روی زمین بود، که نوع سوزنی که انتخاب کردیم این مشکل را هم حل کرد. چرا که سوزنهای نقشه اگر روی زمین بیافتند به راحتی قابل تشخیص هستند. این نوع سوزنها تنوع زیادی دارند، ولی تنوع اصلی در طرح ها، شکل ها و رنگ فوم هایی است که شما برای اتاقتان انتخاب می کنید. 

با امید به این که کاغذ های مهم زندگی تان از روزمرگی بدور باشند.

wall